Juridisch & Privacy

Juridisch & Privacy van ClaraVital.nl

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:
ArvoMed GmbH
Dieselstraße 2
21423 Winsen (Luhe)
Duitsland
Fax: +49 (0)40 22 86 123 – 10 E-mail: info@claravital.nl
De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: Frank Gerlinger, Wendlohstraße 191, D-22459 Hamburg, datenschutz@dataprotection.care
De verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat Nedersaksen is als volgt bereikbaar: Barbara Thiel, Prinzenstraße 5, D-30159 Hannover, poststelle@lfd.niedersachsen.de, http://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/

Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.
Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.
De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.
Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website in beperkte mate gebruikt kunnen worden wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

Commentaarfunctie

Bij gebruik van de commentaarfunctie op deze website worden naast uw opmerking ook de details van het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen en op de website gepubliceerd. Verder wordt ook uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene via een gepubliceerde opmerking de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert door die opmerking te maken. Uw e-mailadres hebben wij nodig om contact met u op te nemen indien een derde de wettigheid van de door u gepubliceerde inhoud betwist. De rechtsgronden voor de opslag van uw gegevens zijn de punten b) en f) van artikel 6, lid 1, AVG. Wij behouden ons het recht voor opmerkingen te verwijderen indien derden de wettigheid daarvan betwisten.

Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

Registratie voor onze nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.
Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Nieuwsbrief verzending naar klanten

Hebt u ons uw e-mailadres bij de aankoop van producten ter beschikking gesteld, dan behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die reeds werden gekocht, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Hiervoor hoeven wij u overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken)) niet apart om toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt wat dit betreft uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Hebt u aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan sturen wij u geen e-mails. U hebt het recht om door middel van een mededeling aan de in het begin vermelde verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde. Hiervoor worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven van uw internetprovider in rekening gebracht. Na de ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

Nieuwsbrief verzending via CleverReach

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verstuurd via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede ("CleverReach"). We geven uw gegevens door die zijn verstrekt tijdens de registratie van de nieuwsbrief. Deze overdracht is gemaakt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG en dient onze legitieme interesse in het gebruik van een promotie-, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbrief-systeem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van een nieuwsbrief (bijvoorbeeld een e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.
CleverReach gebruikt deze informatie voor het verzenden en statistisch evalueren van de nieuwsbrieven. Voor de evaluatie omvatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of trackingpixels, die beeldbestanden met één pixel vertegenwoordigen die zijn opgeslagen op onze website. Op deze manier kunt u bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links werd geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversion-tracking kan ook worden geanalyseerd of er na het klikken op de link in de nieuwsbrief een vooraf omschreven actie heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website). Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en operating systeem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke referentie is daarom uitgesloten. Deze gegevens zijn alleen bedoeld voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvanger.
Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor onze nieuwsbrief. We zijn een contractafhandelingsovereenkomst aangegaan met CleverReach, waarin wij CleverReach verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden te verstrekken.
Meer informatie over de data-analyse van CleverReach vindt u hier:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Het privacybeleid van CleverReach kan hier worden bekeken:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Reclame per brief

Op basis van ons gerechtvaardigde belang in gepersonaliseerde rechtstreekse reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of handelsnaam conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op te slaan en voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te gebruiken. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het opslaan en het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde door een bericht te sturen aan de daarvoor verantwoordelijke partij.

Doorgeven van persoonlijke gegevens voor de technische verwerking van bestellingen via Amazon en eBay JTL

De orderverwerking via het product JTL-eazyAuction gebeurt via de serviceprovider "JTL-Software" (JTL-Software-GmbH, Rheinstrasse 7, 41836 Hückelhoven, Duitsland). Naam, adres en, indien nodig, verdere persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO exclusief aan JTL-software doorgegeven voor het verwerken van de online bestelling. De overdracht van uw gegevens vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling en dus voor de contractuele verplichtingen. Details over gegevensbescherming bij JTL-Software en het privacybeleid van JTL-Software-GmbH zijn te vinden onder de volgende link: https://www.jtl-software.de/datenschutz.

Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.
Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen werken wij samen met externe expeditiepartners. Uw naam en afleveradres worden door ons overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG uitsluitend ten behoeve van de levering van goederen aan een door ons gekozen expeditiepartner doorgegeven.

DHL

Indien de levering van de goederen door de vervoerder DHL (Duitse Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan DHL in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG voor de levering van de goederen met als doel een leverdatum of een kennisgeving van levering aan DHL te coördineren, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar DHL. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met DHL of de leveringsaankondiging niet mogelijk. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de vervoerder DHL.

DPD

Indien de levering van de goederen door de vervoerder DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), geven wij uw e-mailadres door aan DPD in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG voor de levering van de goederen met als doel een leverdatum of een kennisgeving van levering aan DPD te coördineren, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar DPD. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met DPD of de leveringsaankondiging niet mogelijk. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de vervoerder DPD.

GLS

Indien de levering van goederen door de vervoerder GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Straat 1-7, 36286 Neuenstein), geven wij uw e-mailadres door aan GLS in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG voor de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of de aankondiging van de levering als u daarvoor in het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij een voor het doel van de kennisgeving overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar GLS. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de leverdatum vooraf met GLS overeen te komen of om de statusinformatie van de zendingstoediening door te geven. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de vervoerder GLS.

Hermes

Indien de levering van de goederen door de vervoerder Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), geven wij uw e-mailadres door aan Hermes in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG voor de levering van de goederen met als doel een leverdatum of een kennisgeving van levering aan Hermes te coördineren, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar Hermes. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met Hermes of de leveringsaankondiging niet mogelijk. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de vervoerder Hermes.

UPS

Indien de levering van de goederen door de vervoerder UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven wij uw e-mailadres door aan UPS in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG voor de levering van de goederen met als doel een leverdatum of een kennisgeving van levering aan UPS te coördineren, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar UPS. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met UPS of de leveringsaankondiging niet mogelijk. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de vervoerder UPS.

Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsaanbieders)

Heidelpay

De betaling met creditcard wordt uitgevoerd van de Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg („Heidelpay“), waaraan wij uw gegevens bekendmaken die tijdens het bestelproces zijn doorgegeven, uitsluitend met het doel betalingen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) geef AVG door. De overdracht wordt alleen gedaan als het echt nodig is voor de betaling. Heidelpay verzendt uw gegevens voor de uitvoering van de betaling - indien nodig - in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG opnieuw naar HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxembourg.

Paypal

Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.
PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

Secupay

Als u kiest voor de betaling met creditkaart zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, aan wie wij uw gegevens die is verstrekt in het bestelproces en de informatie over uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG doorgeven. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de betalingstransactie met secupay en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

Het uitvoeren van kredietcontroles

CRIF Bürgel

Als we een voorschot betalen (zoals bij de betaalmethode rembours), behouden we ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen. De persoonlijke gegevens die vereist zijn voor een kredietcontrole worden ingediend in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG bij de volgende serviceproviders:
CRIF Bürgel GmbH
Gasstraat 18
22761 Hamburg
De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de kredietbeoordeling zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Wij gebruiken het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking of naar de bovengenoemde serviceprovider. We kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor het contractuele betalingsproces.

Schufa Holding

Als we een voorschot betalen (zoals bij de betaalmethode rembours), behouden we ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen. De persoonlijke gegevens die vereist zijn voor een kredietcontrole worden ingediend in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG bij de volgende serviceproviders:
SCHUFA Holding AG
Aalscholverweg 5
65201 Wiesbaden
De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de kredietbeoordeling zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Wij gebruiken het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking of naar de bovengenoemde serviceprovider. We kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor het contractuele betalingsproces.

Contactopname voor evaluatieherinnering

Eigen evaluatieherinnering (geen verzending via een klantbeoordelingssysteem)

Wij gebruiken uw e-mailadres voor een enige herinnering aan een evaluatie van uw bestelling voor het van ons gebruikte evaluatiesysteem, voorzover u tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig met artikel 6, lid 1, punt a), AVG, hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht naar de functionaris voor gegevensbescherming te sturen.

Evaluatieherinnering door Trusted Shops

Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan de evaluatieplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c 50823 Köln (www.trustedshops.nl). Trusted Shops stuurt u een evaluatieherinnering via e-mail. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming of Trusted Shops.

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google’).
Hierbij wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van een ingebed YouTube-video wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyshield’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert. Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/

Onlinemarketing

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze service kunnen website-tags worden beheerd via een enkele interface. Google Tool Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en er wordt geen persoonlijke informatie verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Echter heeft de Google Tag Manager geen toegang tot deze gegevens. Indien gedeactiveerd op het domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags voor zover ze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

DoubleClick by Google

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google van de eigenaar Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("DoubleClick"). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang om onze website optimaal op de markt te brengen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Daarnaast gebruikt DoubleClick cookie-ID's om conversions bij te houden met betrekking tot advertentieverzoeken. Als een gebruiker bijvoorbeeld een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.
cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie. Vanwege de marketingtools die worden gebruikt, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens en informeren u op basis van onze kennis: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan. Als u bezwaar wilt maken tegen de deelname aan deze proces, kunt u cookies voor het bijhouden van conversions uitschakelen door uw browser cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google.de blokkeren/ instellingen / advertenties, die zullen worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. U kunt ook de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info bezoeken voor informatie over het instellen van cookies. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacybeleid, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van DoubleClick by Google: http://www.google.com/policies/privacy/

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Google AdSense gebruikt zogenaamde "DoubleClick DART Cookies" ("Cookies"). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. Daarnaast gebruikt Google AdSense zogenaamde 'web-beacons' (kleine onzichtbare afbeeldingen) om eenvoudige acties, zoals bezoekersverkeer op de website, te verzamelen en evalueren. De informatie die door de cookie en / of web-beacon (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag te evalueren met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het Google AdSense IP-adres dat door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De door Google verzamelde informatie zijn duidelijk doorgegeven aan derden, tenzij vereist door de wet en / of derden de informatie namens Google verwerken.
De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG voor het doel van gerichte promotionele communicatie van de gebruiker door het nastreven van derden waarvan advertenties worden getoond op basis van de geanalyseerde gedrag van gebruikers op deze website. Als het ware is deze verwerking van onze financiële belangen in het economisch potentieel van onze website te exploiteren door gepersonaliseerde advertenties van derde voor een vergoeding. Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacybeleid, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van Google: http://www.google.com/policies/privacy/
U kunt cookies voor reclame permanent inactief zetten door middel van bepaalde instellingen in uw browser te doen en cookies zo te voorkomen of download de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en te installeren: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website niet of slechts gedeeltelijk gebruikt kunnen worden als je de cookies hebt geblokkeerd.

Gebruik van conversietracking van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma 'Google AdWords’ en in het kader van Google AdWords van conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google AdWords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.
Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google AdWords op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert. Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http:// https://support.google.com/ads/answer/7395996
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website niet of slechts gedeeltelijk gebruikt kunnen worden als je de cookies hebt geblokkeerd.

Webanalysediensten / Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Deze website gebruikt Google Analytics verder voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen. Een gebruikers-ID vormt hiervoor de basis. Op uw klantenaccount kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik van de website deactiveren onder ‘Mijn gegevens’ -> ‘Persoonlijke gegevens’. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversietracking-technologie 'Bing Ads’ van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Microsoft en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij doeltreffende marketing.
De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. vast te stellen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Microsoft Corporation, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan gemakkelijk verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Bing Ads via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Ook kunt u met behulp van de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleren of er reclamecookies van Microsoft in uw browser worden geplaatst en deze deactiveren.
Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/nl-NL

Facebook Custom Audience via pixel-proces

Deze website maakt gebruik van de "Facebook pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ( "Facebook"). In het geval van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers kan met behulp van de Facebook pixel het gedrag worden gevolgd nadat zij zagen een Facebook-advertentie of iets hebben geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van facebookadvertenties voor statistische en marktonderzoek te evalueren en kan helpen om toekomstige reclame te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus geef ons geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden van Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met de respectievelijke gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan deze informatie voor eigen reclamedoeleinden gebruiken - afgestemd op de gegevens bij hun gebruiksbeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op dochterondernemingen weer te geven. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen worden alleen maar uitgevoerd met een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig met artikel 6, lid 1, punt a), AVG.
Een toestemming voor het gebruik van Facebook-pixel kan alleen worden verklaard door de gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vragen we u om uw voogd om toestemming te vragen. Facebook Inc., gevestigd in de VS is gecertificeerd voor het Europees Verdrag Privacy "Privacy Shield", die de naleving van de bestaande bescherming van EU-gegevens verzekert. Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw Internet browser zo instellen dat in de toekomst geen cookies kunnen worden opgeslagen op uw computer of reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Echter, het uitschakelen van alle cookies kan betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies van derden weigeren. Schakel Facebook ook uit op de website van Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google’). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Eerdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.
U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert. Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Nosto (Nosto Solutions Ltd.)

Deze website maakt gebruik van retargeting-technologie van Nosto Solutions Ltd., Schützenstr. 6, 10117 Berlijn ('Nosto’). Daarmee is het mogelijk bezoekers van onze internetpagina's die reeds belangstelling voor onze shop en onze producten hebben getoond, doelgericht met gepersonaliseerde en op hun interesses gerichte reclame aan te spreken. Reclamemiddelen worden getoond op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag, waarbij evenwel geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Bij het gebruik van de retargeting-technologie wordt er een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses vast te leggen en op deze wijze reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. U krijgt hierdoor advertenties te zien die naar alle waarschijnlijkheid aansluiten op uw interesses voor bepaalde producten en informatie. Voor zover de verzamelde informatie persoonsgegevens omvat, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het tonen van gepersonaliseerde reclame en bij marktonderzoek.
U kunt het plaatsen van cookies voor reclamedoeleinden permanent verhinderen door uw internetbrowser zo in te stellen dat er in de toekomst geen cookies meer kunnen worden opgeslagen op uw computer en dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd.
Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Nosto kunt u hier bekijken: https://www.iubenda.com/privacy-policy/7907737/legal

Tools en diversen

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we de functie reCAPTCHA van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door een geautomatiseerde invoer misbruik oplevert. De service omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele wilbestendigheid van acties op internet en het voorkomen van misbruik en spam.
Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google Klantenreviews

Wij werken samen met Google LLC in het kader van het programma "Google reviews van klanten", de provider is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Het programma biedt ons de mogelijkheid om klantreviews te vragen van gebruikers van onze website. Hierbij wordt u na het winkelen gevraagd of u wilt deelnemen aan een Google-enquête. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG, zullen we uw e-mailadres doorgeven aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Klantenreviews waarin u wordt gevraagd om de winkelervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die u indient, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Klantenreviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard, evenals wordt deze review gebruikt voor verkopersbeoordelingen van Google.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming of naar Google. Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de: U kunt meer informatie vinden op de volgende link Google Privacy in samenhang met het programma Google Klantreviews krijgen. Ga naar deze link voor meer informatie over de privacy van Google Seller Ratings: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die worden aangeboden door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Trusted Shops Trust-badge

Om ons kwaliteitszegel van Trusted Shops te tonen en om het Trusted Shops-lidmaatschap u aan te bieden na het plaatsen van een bestelling, is de Trusted Shops Trust-badge op deze website opgenomen.
Dit dient om onze legitieme belangen aan een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Het Trust-badge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Köln.
Wanneer de Trust-badge wordt gebeld, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogfile op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevatten en hebben de oproep gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u beslist na het afsluiten van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten of die al zijn geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Rechten van de betrokkene

In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

Recht van Bezwaar

Wanneer wij in het kader van een belangenafweging uw persoonsgegevens op grond van ons hogere gerechtvaardigd belang verwerken, hebt u te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met gevolgen voor de toekomst. Maakt u gebruik van uw recht van bezwaar, dan staken wij de verwerking van de betreffende gegevens. het blijft ons echter voorbehouden door te gaan met de verwerking van gegevens, wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing door ons worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. u kunt uw recht van bezwaar zoals hierboven beschreven uitoefenen. Maakt u gebruik van uw recht van bezwaar, dan staken wij de verwerking van de betreffende gegevens voor deze doeleinden.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

Status: augustus 2018

Loading ...