Herroepingsrecht

9. Herroepingsregeling

9.1 Wettelijk herroepingsrecht

Consumenten (ieder natuurlijke persoon die een contract afsluit dat niet kan worden toegerekend aan hun commerciële of zelfstandige beroepsuitoefening, § 13 BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek)) hebben een wettelijk herroepingsrecht.
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde het laatste artikel in bezit genomen heeft. Die derde mag niet de transporteur zijn.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moet u ons (ArvoMed GmbH, Dieselstr. 2, 21423 Winsen (Luhe), fax: +49 (0)40 22 86 123 - 10, e-mail: info@claravital.nl) met een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een faxbericht of een e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing het contract te herroepen.
U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier gebruiken. Het mag echter ook op een andere manier.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat het, uw verklaring te versturen dat u van uw herroepingsrecht gebruik maakt voor afloop van de herroepingstermijn.

9.2 Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen terugstorten die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten voor een andere manier van verzenden dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering) en dat meteen en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u bericht over uw herroeping van dit contract bij ons is aangekomen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u hebben afgesproken. In geen enkel geval moet u voor de terugbetaling administratiekosten betalen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u een bewijs voorlegt dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst het geval is. U moet de goederen meteen en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over het herroepen van dit contract informeert, naar ons terugzenden of ons overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

9.3 Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of beslissing door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het recht op herroeping vervalt voortijdig voor wegwerphygiëneproducten waarvan de originele verpakking door de ontvanger is geopend of beschadigd. Bij hygiënische artikelen is een terugname na het verwijderen van de hygiëneafdichting onmogelijk. In het geval van herbruikbare producten vervalt het herroepingsrecht in geval van oneigenlijk gebruik tijdens montage, contaminatie van de goederen, verwijdering van labels of andere acties die de goederen schaden. Het annuleren van sets is gebaseerd op de volledige terugkeer van de set, omdat deze zowel volledig als ook volledig onbeschadigd moeten zijn.

Einde van het herroepingsrecht


Modelformulier herroeping

Als u uw contract wilt herroepen, vul dan het formulier in en stuur het naar ons terug.

Aan: ArvoMed GmbH / ClaraVital, Dieselstr. 2, 21423 Winsen (Luhe), Duitsland, fax: +49 (0)40 22 86 123 – 10, e-mail: info@claravital.nl

Bij deze herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*) _______________________________________________________________________________
Besteld op/ ontvangen op: (*) _____________________________________________________
Naam van de consument(en): ______________________________________________________
Adres van de consument(en): ____________________________________________________
Plaats/Datum: _________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

9.4 Vrijwillig recht op teruggave (30 dagen)

Naast het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen, verlenen wij u op vrijwillige basis een recht op teruggave voor een totaal van 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Met dit recht op teruggave kunt u ook na het verstrijken van de wettelijke herroepingsperiode door meedeling van redenen aanvragen u van het contract te ontbinden door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst aan ons terug te sturen.
De retourzending moet voldoende gefrankeerd zijn. Stuur de goederen naar het volgende adres:
ArvoMed GmbH / ClaraVital Dieselstraße 2 21423 Winsen (Luhe) Duitsland
De tijdige verzending van goederen is voldoende voor de deadline. De voorwaarde voor het uitoefenen van het vrijwillige recht op teruggave is echter dat u de goederen alleen hebt getest en/ of geprobeerd voor zover dat in een winkel mogelijk zou zijn en dat u de goederen in de oorspronkelijke staat en intact in de onbeschadigde originele verkoopverpakking hebt teruggestuurd. We behouden ons het recht voor om de goederen in detail te onderzoeken en om contact met u op te nemen in geval van vragen of onduidelijkheden.
Als u het vrijwillige recht op teruggave uitoefent, vergoeden wij de aankoopprijs van de goederen, maar niet de verzendkosten. Als u het factuurbedrag al hebt betaald, zullen wij het bedrag terugstorten op de betaalmethode die u hebt geselecteerd.
Het wettelijke 14-daagse herroepingsrecht wordt niet beïnvloed of beperkt door het naleven van onze voorschriften met betrekking tot het vrijwillige recht op teruggave. Uw wettelijk herroepingsrecht blijft onafhankelijk van het vrijwillige recht van teruggave zonder enige beperking. Tot de uiterste datum voor het wettelijke herroepingsrecht zijn alleen de wettelijke voorwaarden van toepassing.

Loading ...