Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van ClaraVital.nl

1. Geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor u – in het hierna vermelde “klant” genoemd – en ons, de ArvoMed GmbH, Dieselstr. 2, 21423 Winsen (Luhe) - in het volgende “ClaraVital” genoemd -met uitzondering van de voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden.
De huidige versie van de algemene voorwaarden kan op elk gewenst moment worden aangevraagd bij ClaraVital. Verder kunt u de algemene voorwaarden op https://www.claravital.nl/Downloads bekijken en als een pdf-file downloaden en opslaan.

2. Contracttalen

De contracttalen zijn Nederlands, Duits en Engels.

3. Sluiten van overeenkomst / bestelproces

Indien we producten in onze online shop beschikbaar stellen vormen deze een juridisch bindend aanbod. Het koopcontract komt tot stand wanneer u de gewenste artikelen bevestigt door te klikken op de button “betalingsplichtig bestellen” tijdens de laatste stap in het bestelproces. Hiertoe wordt u voor het afsluiten van het bestelproces een bevestigingsvenster met gedetailleerde informatie over uw bestelling getoond. Hier kunt u alle bestelgegevens nog eens controleren en indien nodig corrigeren.
De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt gedaan samen met de acceptatie van uw bestelling onmiddellijk na verzending per geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract tot stand gekomen.
Uw bestelgegevens kunt u na het versturen van uw bestelling op elk moment raadplegen via "Mijn account".

4. Prijzen

De prijzen in de webwinkel worden weergegeven in euro (EUR) inclusief BTW plus verzendkosten.
Als de prijzen veranderen door afwijkende hoeveelheden, op maat gemaakte artikelen of individueel gewenste labels of soortgelijke, is een schriftelijke bevestiging van ClaraVital vereist.

5. Betaalingsvoorwaarden

De klant kan kiezen uit vooruitbetaling, betaling per creditcard, PayPal, of rembours.
Ter bescherming van ons kredietrisico behouden wij ons het recht voor om in individuele gevallen bepaalde soorten betalingen uit te sluiten en om alleen leveringen tegen vooruitbetaling uit te voeren.
De betaalmethode rembours is alleen beschikbaar als het resultaat van de kredietcontrole positief is. Er zijn volgende betalingsvoorwaarden van toepassing bij het selecteren van de betaalmethode “rembours”: te betalen zonder aftrek binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
Bij vooruitbetaling als gekozen betaalmethode moet de klant de aankoopprijs plus btw en eventuele verzendkosten binnen 7 dagen na het sluiten van het contract betalen op de rekening die wordt vermeld in de bestelbevestiging – deze wordt via e-mail verstuurd.
Voor betalingen per rembours of vooruitbetaling zijn de kosten voor de geldtransactie voor uw rekening. Wij accepteren betalingen die worden verzonden vanuit rekeningen binnen de Europese Unie (EU).
Betalingen per creditcard worden gedaan via PayPal of alternatief met secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz, Duitsland of aan de Heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland of aan de Heidelpay Systems GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland toegewezen.

6. Kredietcontrole

Ten behoeve van de kredietcontrole gaat de Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH, Eduard-Pestel-Str. 7, 49080 Osnabrück, die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg of de SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ons het adres en de kredietgegevens die zijn opgeslagen in hun database aan uw persoon, inclusief die op basis van wiskundige gegevens doorgeven - op voorwaarde dat we ons legitieme belang op een geloofwaardige manier hebben aangetoond.
Voor het vaststellen van de totstandkoming, implementatie of beëindiging van de contractuele relatie, verzamelen of gebruiken we waarschijnlijkheidswaarden, waaronder onder andere adresgegevens zijn.

7. Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementscontracten

Abonnementscontracten worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door de klant te allen tijde worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
Het recht op buitengewone beëindiging om goede redenen blijft ongewijzigd. Een belangrijke reden is dat, indien rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het individuele geval en de belangen van beide partijen worden afgewogen, redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat het beëindigende deel de contractuele relatie zal voortzetten tot de overeengekomen beëindiging of het einde van een opzegtermijn.
Opzeggingen moeten schriftelijk of in tekstvorm (bijv. per e-mail) worden gedaan.

8. Levering/ verzending

De levering wordt verzonden naar het leveringsadres dat u opgeeft door een van ons gemachtigd vervoerder. U ontvangt uw bestelling indien mogelijk in één zending van PostNL. Indien een afzonderlijke verzending van uw artikelen om technische of logistieke redenen vereist is, bijvoorbeeld omdat uw bestelling artikelen bevat die gescheiden verpakt of op een verschillende manier vervoerd moeten worden, wordt u hiervoor geen extra kosten aangerekend. De geldige leveringsvoorwaarden zijn te vinden op ClaraVital.nl in de categorie verzendkosten (https://www.claravital.nl/Betaalmethoden-Verzending).
Bij vooruitbetaling gelden de vermelde leveringstijden vanaf ontvangst van uw overschrijving op onze rekening.

9. Herroepingsregeling

9.1 Wettelijk herroepingsrecht

Consumenten (ieder natuurlijke persoon die een contract afsluit dat niet kan worden toegerekend aan hun commerciële of zelfstandige beroepsuitoefening, § 13 BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek)) hebben een wettelijk herroepingsrecht.
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde het laatste artikel in bezit genomen heeft. Die derde mag niet de transporteur zijn.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moet u ons (ArvoMed GmbH, Dieselstr. 2, 21423 Winsen (Luhe), fax: +49 (0)40 22 86 123 - 10, e-mail: info@claravital.nl) met een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een faxbericht of een e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing het contract te herroepen.
U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier gebruiken. Het mag echter ook op een andere manier.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat het, uw verklaring te versturen dat u van uw herroepingsrecht gebruik maakt voor afloop van de herroepingstermijn.

9.2 Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen terugstorten die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten voor een andere manier van verzenden dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering) en dat meteen en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u bericht over uw herroeping van dit contract bij ons is aangekomen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u hebben afgesproken. In geen enkel geval moet u voor de terugbetaling administratiekosten betalen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u een bewijs voorlegt dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst het geval is. U moet de goederen meteen en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over het herroepen van dit contract informeert, naar ons terugzenden of ons overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

9.3 Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of beslissing door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het recht op herroeping vervalt voortijdig voor wegwerphygiëneproducten waarvan de originele verpakking door de ontvanger is geopend of beschadigd. Bij hygiënische artikelen is een terugname na het verwijderen van de hygiëneafdichting onmogelijk. In het geval van herbruikbare producten vervalt het herroepingsrecht in geval van oneigenlijk gebruik tijdens montage, contaminatie van de goederen, verwijdering van labels of andere acties die de goederen schaden. Het annuleren van sets is gebaseerd op de volledige terugkeer van de set, omdat deze zowel volledig als ook volledig onbeschadigd moeten zijn.

Einde van het herroepingsrecht


Modelformulier herroeping

Als u uw contract wilt herroepen, vul dan het formulier in en stuur het naar ons terug.

Aan: ArvoMed GmbH / ClaraVital, Dieselstr. 2, 21423 Winsen (Luhe), Duitsland, fax: +49 (0)40 22 86 123 – 10, e-mail: info@claravital.nl

Bij deze herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*) _______________________________________________________________________________
Besteld op/ ontvangen op: (*) _____________________________________________________
Naam van de consument(en): ______________________________________________________
Adres van de consument(en): ____________________________________________________
Plaats/Datum: _________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

9.4 Vrijwillig recht op teruggave (30 dagen)

Naast het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen, verlenen wij u op vrijwillige basis een recht op teruggave voor een totaal van 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Met dit recht op teruggave kunt u ook na het verstrijken van de wettelijke herroepingsperiode door meedeling van redenen aanvragen u van het contract te ontbinden door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst aan ons terug te sturen.
De retourzending moet voldoende gefrankeerd zijn. Stuur de goederen naar het volgende adres:
ArvoMed GmbH / ClaraVital Dieselstraße 2 21423 Winsen (Luhe) Duitsland
De tijdige verzending van goederen is voldoende voor de deadline. De voorwaarde voor het uitoefenen van het vrijwillige recht op teruggave is echter dat u de goederen alleen hebt getest en/ of geprobeerd voor zover dat in een winkel mogelijk zou zijn en dat u de goederen in de oorspronkelijke staat en intact in de onbeschadigde originele verkoopverpakking hebt teruggestuurd. We behouden ons het recht voor om de goederen in detail te onderzoeken en om contact met u op te nemen in geval van vragen of onduidelijkheden.
Als u het vrijwillige recht op teruggave uitoefent, vergoeden wij de aankoopprijs van de goederen, maar niet de verzendkosten. Als u het factuurbedrag al hebt betaald, zullen wij het bedrag terugstorten op de betaalmethode die u hebt geselecteerd.
Het wettelijke 14-daagse herroepingsrecht wordt niet beïnvloed of beperkt door het naleven van onze voorschriften met betrekking tot het vrijwillige recht op teruggave. Uw wettelijk herroepingsrecht blijft onafhankelijk van het vrijwillige recht van teruggave zonder enige beperking. Tot de uiterste datum voor het wettelijke herroepingsrecht zijn alleen de wettelijke voorwaarden van toepassing.

10. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van ClaraVital tot het volledige aankoopbedrag is betaald.

11. Vrijwaring/ aansprakelijkheid

De vrijwaring wordt beheerst door de wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid van ClaraVital is uitgesloten, behalve hier echter de aansprakelijkheid voor schade wegens schending van dergelijke contractuele verplichtingen, die onmisbaar zijn voor het bereiken van het doel van het contract (hoofdverplichtingen). Verder is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van producten met gebreken onder de wet op de productaansprakelijkheid, van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, gebaseerd op een nalatige plichtsverzuim door ClaraVital of een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van ClaraVital en voor andere schade die is gebaseerd op een grove nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van ClaraVital.

12. Opmerking over batterijwetgeving

Batterijen en elektrische apparaten zijn geen huishoudelijk afval. De klant is wettelijk verplicht om de gebruikte batterijen als eindgebruiker te retourneren. Hij kan gebruikte batterijen, die door ClaraVital zijn geleide of als nieuwe batterijen in het assortiment hebben meegenomen, terugbezorgen aan openbare inzamelpunten of kosteloos aan ClaraVital (zie opdruk). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:
Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat deze batterij niet bij het huisvuil mag worden weggegooid. De afkorting Pb betekent dat de batterij voldoet aan meer dan 0,004%

13. Speciale voorwaarden voor montage/ installatie

Indien ClaraVital, naast de levering van goederen, ook de montage of installatie van de goederen bij de klant ter plaatse is en, indien nodig, passende voorbereidende maatregelen (bijv. overmaat), zijn de volgende overeenkomsten van toepassing. ClaraVital biedt zijn diensten aan op eigen keuze of door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. ClaraVital kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens hem handelen. Tenzij anders vermeld in de servicebeschrijving van ClaraVital, heeft de klant niet het recht om een specifieke persoon te kiezen om de gewenste service uit te voeren. De klant zal ClaraVital de informatie verstrekken die nodig is voor de volledige uitvoering van de dienst aan ClaraVital, op voorwaarde dat de aankoop ervan buiten de contractuele sfeer van ClaraVital valt. ClaraVital neemt na het sluiten van het contract contact op met de klant om een afspraak te maken voor de verschuldigde service. De klant moet ervoor zorgen dat ClaraVital of het toegewezen personeel op het afgesproken tijdstip toegang heeft tot de faciliteiten van de klant.

14. Inwisselen van een waardebon

Waardebonnen die door ClaraVital werden uitgegeven als onderdeel van promoties met een zekere geldigheid kunnen worden uitgedeeld door de klant maar niet worden gekocht (in het volgende waardebonnen voor acties). Deze kunnen alleen in de online winkel van ClaraVital worden ingewisseld in de aangegeven periode.
Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de waardebonnen voor acties, op voorwaarde dat een passende beperking bij de waardebon voor de actie duidelijk is. Waardebonnen voor acties kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Een latere afrekening is niet mogelijk. Per bestelling kan slechts één waardebon worden ingewisseld.
De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon voor acties. Is de waarde van de waardebon voor acties niet voldoende om de bestelling volledig te betalen wordt het resterende bedrag middels een andere betaalmethode, die bij ClaraVital ter beschikking staat, betaalt. Het saldo van een waardebon voor acties wordt noch contant noch op rente gezet. De waarde van de waardebon voor acties wordt niet worden terugbetaald indien de klant geheel of gedeeltelijk betaalde goederen terugstuurt in het kader van het herroepingsrecht.
De waardebon voor acties is overdraagbaar. ClaraVital kan een bevrijdende uitwerking hebben op de respectievelijke eigenaar, die de actievoucher in de online winkel van de verkoper terugbetaalt. Dit geldt niet als ClaraVital nalatige onwetendheid van de niet-toestemming van de arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van een representatie van een dergelijke eigenaar heeft.

15. Toepasbaar recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is toepasbaar onder uitsluiting van het VN-kooprecht, tenzij dit in tegenspraak is met de internationale regelgeving inzake consumentenbescherming.

16. Privacybeleid

De door u ingevoerde bestelgegevens worden door ClaraVital bewaard. Alle gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt en verwerkt binnen het kader van de geldende wet op de gegevensbescherming.
Ons gehele privacybeleid is te vinden op ClaraVital.nl in de categorie Juridisch & Privacy (https://www.claravital.nl/Juridisch-Privacy).

17. Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortkomen uit online-aankoop of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

18. Opslag van contractteksten

We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden hier op elk moment bekijken. Eerdere bestellingen kunnen worden bekeken in uw klantenaccount.

19. Overig, colofon

De contracttaal is Nederlands.
Als een of meer bepalingen van deze AV niet van kracht zijn, blijft het contract van kracht. Voor zover de bepalingen ineffectief zijn of worden, is de inhoud van het contract onderworpen aan de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
ArvoMed GmbH
Dieselstr. 2
D-21423 Winsen (Luhe)
Duitsland

T: 0049 (0)40 22 86 123 - 0
F: 0049 (0)40 22 86 123 - 10
E: info@claravital.nl
I: www.claravital.nl

Registergerecht: Amtsgericht Lüneburg, HRB 203434
BTW-identificatienummer: DE 279473205
Algemeen directeur: Herr Jan Neubauer

Status van de Algemene voorwaarden: augustus 2018

U vindt de downloadversie van onze algemene voorwaarden onder het subonderdeel "Downloads" (klik hier om door te sturen).

Loading ...